-
PDF Print E-mail

Vlerat dhe parimet tona:


-    Ne respektojmë të drejtat e fëmijëve pa dallim moshe, gjinie, race, kombësie apo përkatësie fetare
-    Ne besojmë në kapacitetin dhe potencialin që zotërojnë fëmijët për të sjellë ndryshime pozitive në jetën e tyre
-    Ne jemi të përgjegjshëm dhe sigurojmë transparencë gjatë gjithë procesit të komunikimit, bashkëpunimit, vendimmarrjes, manaxhimit të burimeve financiare dhe realizimit të programeve tona
-    Ne inkurajojmë, respektojmë dhe vlerësojmë çdo lloj kontributi në realizimin me sukses të vizionit dhe misionit tonë

 

Copyright © 2017. CAF Albania. Build & Designed by Dapo Marketing

S5 Box