-
PDF Print E-mail

PËR NE:

FORMIMI DHE PËRVOJA E ANËTARËVE TË BORDIT

Bordi drejtues përbëhet nga personalitete të shquara në fushat e arsimit, drejtësisë, shëndetësisë, artit dhe inxhinierisë.

FORMIMI DHE PËRVOJA E ANËTAREVE TË GRUPIT DREJTUES

Anëtarët e grupit drejtues zotërojnë interesa të përbashkëta në procesin e zhvillimit dhe një experiencë shumë të pasur në punën me një  nga organizatat humanitare ndërkombëtare më të mëdha, të quajtur Plan International. Roli i tyre në këtë organizatë ka qënë shumë i rëndësishëm në departamente të tilla si ai i Financës, Administratës, Projekteve/Programit dhe Granteve.

ZONAT E VEPRIMIT

Në të gjithë Shqipërinë (duke përfshirë fshatra dhe qytete me një përqëndrim të veçantë në zonat e thella rurale) dhe mundësisht edhe jashtë vendit.

 

 

Copyright © 2017. CAF Albania. Build & Designed by Dapo Marketing

S5 Box