-
"Përmirësimi i komunikimit dhe bashkëpunimit të punonjësve të policisë me fëmijët" PDF Print E-mail

FJA ёshte pёrzgjedhur nga Prezenca e OSBE-sё nё Shqipёri si organizata qё do tё zbatojё njё projekt pilot, i cili synon tё forcojё aftёsitё e komunikimit dhe bashkёpunimit tё punonjёsve tё policisё gjatё punёs sё tyre me fёmijёt mbёshtetur nё Konventёn e tё Drejtave tё Fёmijёve.


Qёllimi i Projektit:

Tё pёrmirёsojё dhe forcojё aftёsitё e komunikimit dhe bashkёpunimit tё punonjёsve tё policisё gjatё punёs sё tyre me fёmijёt dhe komunitetin ku ata jetojnё.

Objektivat:

1)    Tё rrisё njohuritё dhe aftёsitё e punonjёsve tё policisё nё lidhje me teknikat e suksesshme tё komunikimit me fёmijёt
2)    Tё ndihmojё punonjёsit e policisё tё jenё mё pranё fёmijёve dhe komunitetit dhe tё krijojnё marrёdhёnie tё mira me ta nё mёnyrё qё tё rritet besimi dhe bashkёpunimi midis tyre.


Aktivitetet kryesore:

1)    Vizita nё Departamentin e policisё pёrkatёse pёr prezantimin e projektit
2)    Pёrgatitja dhe publikimi i fletёpalosjeve tё punonjёsve tё policisё nё lidhje me teknikat e suksesshme tё komunikimit

3)    Pёrgatitja dhe publikimi i fletёpalosjeve pёr fёmijёt nё lidhje me tё drejtat e tyre si edhe detyrat dhe pёrgjgegjёsitё e punonjёsve tё policisё kundrejt tyre

4)    Pёrgatitja dhe publikimi i posterave nё lidhje me rёndёsinё e komunikimit, bashkёpunimit dhe besimit tёfortё midis fёmijёve, policisё dhe komunitetit, tё cilat do tё shpёrndahen nё shkollat e projektit, komunitetet dhe departamentet pёrkatёse tё policisё

5)    Trajnimi i punojёsve tё policisё komunitare dhe/ose rajonale nё lidhje me teknikat e suksessme tё komunikimit dhe bashkёpunimit bazuar kryesisht tek Tё Drejtat e Fёmijёve.
6)    Vizita dhe takime ndёrgjegjёsuese nё shkollat e projektit nga pёrfaqёsuesit e FJA-sё me fёmijё, mёsues, drejtues tё shkollave nё lidhje me projektin, qёllimin dhe aktivitetet e tij.
7)    Workshope/Seminare nё bazё shkolle me fёmijёt e shkollave tё drejtuar nga punonjёsit e policisё me mbёshtetjen e pёrfaqёsuesve tё FJA-sё.)

8)    Vizita tё nxёnёsve nga shkollat e projektit nё Departamentin e Policisё Rajonale.


 
Copyright © 2017. CAF Albania. Build & Designed by Dapo Marketing

S5 Box